Gijzeling

Wanneer openstaande boetes van het CJIB niet binnen de gestelde termijn worden voldaan, kunnen deze snel verhoogd worden. Wanneer u na een aanmaning verzuimd de boetes te betalen, kan beslag worden gelegd op uw inkomen of op uw bankrekening. Als dit niet mogelijk is kan een dwangbevel volgen, waarmee het CJIB ook beslag kan leggen op uw inboedel.

Het is echter niet bij iedereen bekend dat indien deze dwangmiddelen niets opleveren, de officier van justitie de kantonrechter kan verzoeken om u in gijzeling te nemen. Gijzeling houdt in dat u wordt opgepakt en een aantal dagen in hechtenis dient door te brengen in een gevangenis. Hoe lang u gegijzeld wordt is afhankelijk van de hoogte van de boete en het aantal strafbare feiten. Gijzeling is het zwaarste middel dat de officier van justitie in handen heeft en mag dus niet zomaar toegepast worden. Zo dienen de boetes al langere tijd open te staan en de officier van justitie moet andere dwangmiddelen reeds hebben uitgeput.

Bent u of kent u iemand die gegijzeld is en is de gijzeling gezien uw persoonlijke omstandigheden niet passend of kunt u middels een redelijk voorstel de openstaande boete in termijnen voldoen? Neemt u dan contact met ons op.

Wij kunnen voor u middels een kort geding procedure bij de rechtbank trachten om de gijzeling op te heffen. Hierbij is van belang dat u weet dat een gijzeling enkel een middel is om u te dwingen tot betaling. De gijzeling heft de betalingsplicht niet op. In geval van een dreigende gijzeling kunt u of uw familie contact met ons opnemen. Ook wanneer er reeds sprake is van een gijzeling kunnen wij het proces tot opheffing onmiddellijk voor u inzetten.
Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor voor bijstand in geval van gijzeling.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55