Bestuursrecht

  • Aanvraag voorlopige voorzieningen
  • Bezwaarprocedures
  • Beroepschriften
  • Procedures tegen gemeente
  • Procedures tegen Sociale zaken en Werkgelegenheid
  • Procedures tegen UWV
  • Procedures tegen CIZ

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55