Straffen en maatregelen

Indien de rechter tot de bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit komt, kan een strafoplegging volgen. Bij de oplegging van een straf zal de rechter rekening houden met de omstandigheden van het geval, zoals de ernst van het feit, maar ook met uw persoonlijke omstandigheden. Om gelijke gevallen ongeveer gelijk te behandelen kan de rechter gebruik maken van oriëntatiepunten. De straffen en maatregelen die een politierechter kan opleggen zijn bij wet beperkt

De politierechter kan verschillende straffen opleggen:

  • Een geldboete, waarvan de hoogte afhankelijk is van de ernst van het feit;
  • Een taakstraf, bestaande uit een werkstraf of leerstraf;
  • Een gevangenisstraf van maximaal 12 maanden;
  • Een ontzegging van de rijbevoegdheid, in geval van een verkeersdelict.

De politierechter kan de navolgende maatregelen opleggen:

  • De onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen goederen, hierbij kan gedacht worden aan drugs of wapens;
  • De ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, deze maatregel zal vooral spelen bij hennepkwekerijen;
  • De schadevergoedingsmaatregel, deze maatregel kan verbonden worden aan de betaling van een schadevergoeding aan de benadeelde partij.

Bij de strafoplegging van een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf kan worden bepaald dat (een gedeelte van) de straf nog niet ten uitvoer wordt gelegd. De straf wordt dan (deels) voorwaardelijk opgelegd. Hierbij dient de rechter een proeftijd op te leggen, die meestal twee of drie jaar bedraagt. Gedurende de proeftijd kunnen algemene en bijzondere voorwaarden gelden. Als algemene voorwaarde geldt altijd dat u binnen de proeftijd niet opnieuw strafbare feiten mag plegen. Daarnaast kunnen ook bijzondere voorwaarden worden opgelegd door de rechter. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan toezicht door de reclassering, een straat- of contactverbod, een behandelverplichting of bepaalde gedragscursussen. Een (deels) voorwaardelijke veroordeling wordt vaak gezien als stok achter de deur, om iemand ervoor te behoeden nogmaals de fout in te gaan. Ons kantoor kunnen u bijstaan tijdens de zitting om u zo goed mogelijk te verdedigen in de strafzaak waardoor de hoogte van de straf beperkt kan worden of om een vrijspraak te verzoeken.
U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het inplannen van een afspraak.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55